Politica de confidențialitate a datelor

Sabio Anticafe TM SRL respectă confidenţialitatea datelor clienţilor şi se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor sau utilizatorilor website-ului către terţi (persoane fizice sau juridice), să nu le comercializeze, să nu le ofere gratuit, să nu se angajeze în schimburi de date cu terţi sau alţi utilizatori ai website-ului www.sabio-anticafee.ro. Datele personale ale clienţilor şi utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului în care au fost introduse, pentru informări comerciale cu privire la serviciile oferite de noi şi în scopuri statistice necesare website-ului nostru.

Nota de informare privind protecţia datelor personale: Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, firma noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienţii sau utilizatorii le furnizează.

Orice informaţie care este trimisă prin intermediul formularelor de contact și rezervări va fi folosită ţinând cont de dreptul la confidenţialitate.

COLECTAREA ŞI FOLOSIREA INFORMAŢIILOR

Sabio Anticafe TM SRL este unicul deţinător al informațiilor colectate de pe acest site. Nu vom vinde, împărți sau închiria informaţiile unor terţe părţi în alte moduri decât cele aduse la cunoştinţă prin intermediul acestui disclaimer. Firma noastră colectează informaţii de la utilizatorii noştri din diferite surse care se regăsesc pe acest site.

SECURITATE

Acest website adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor noştri. În momentul completării datelor personale pe website-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online.

Dacă există formulare de abonare la buletinul nostru de ştiri şi/sau de comandă pentru completarea cărora este necesară introducerea unor date personale (de exemplu, adresă e-mail, telefon), acest tip de informaţii vor fi criptate şi protejate prin intermediul celui mai bun sistem software de criptare – SSL.

Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate, marcate cu simbolul unui lacăt, poziţionat în stânga adresei web. Folosim sistemul de criptare SSL pentru a proteja informaţiile sensibile online, dar eforturile noastre vizează protejarea acestui tip de informaţii şi offline.

DISTRIBUŢIA ŞI UTILIZAREA INFORMAŢIILOR

Informaţiile personale puse la dispoziţia website-ului www.sabio-anticafe.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile Legii 677/2001.

Nu vom distribui, vinde sau închiria sub nici o formă informaţiile persoanelor incluse în bazele noastre de date decât cu acordul dumneavoastră sau la somaţia unei instanţe judiciare.